Strålningsskydd

Ett måste i elektromagnetiskt förorenad miljö

All, även mest obetydlig elektromagnetisk strålning, påverkar kännbart organismens funktion eller homeostas både på cell- och molekylnivå.

 

Huvudvärk, sömnlöshet , depressioner, neuroser och allmänn stress

Dessa symtom framkallade av exponering för elektromagnetiska fält, ökar risker för uppkomst av allvarliga sjukdomar.

Barnens CNS är under utveckling och har därför inte lika stark skydds-hjärnbarriär. Deras psyken och kroppar är mycket känsligare och mer mottagliga för exponering av elektromagnetiska fält i hemmiljö, på

dagis i skolor och i andra offentliga miljöer.

Det är därför viktigt att idag försäkra sig om att skydda sin egen och barnens hälsa från elektromagnetisk strålning.

  • AIRES Teknologi erbjuder möjligheter till ren inre/yttre miljö.
  • AIRES Teknologi har tagits fram av ett forskarteam av fysiker, matematiker, ingenjörer och läkare vid AIRES Fonden för Utveckling av nya Medicinska Teknologier i St:Petersburg.
  • AIRES SHIELD neutralisator av elektromagnetiska anomalier, dvs strålningsskydd.

 

Med sin fraktalresonator för rumsvågor har AIRES SHIELD enastående kapacitet att omvandla farlig bakgrundsstrålning och spänning till icke biologiskt nedbrytande elektromagnetiska fält. AIRES SHIELD har microchip med universell matrisschema, som verkar inom ett mycket brett frekvensområde. Detta vittnar om dess universella egenskaper och dess användbarhet under mest skilda förhållanden.

 

 

 

Tatjana Hallenfors- Pleijert - www.aires-sweden.se

Återförsäljare för Airestech produkter:

 

www.aires-sweden.se

info@aires-sweden.se

 

naturmedicin@msn.com

070- 491 52 27