Aires Tech

Återförsäljare för Airestech produkter:

 

www.aires-sweden.se

info@aires-sweden.se

 

naturmedicin@msn.com

070- 491 52 27

Kvantifysiskt skydd mot elektromagnetisk föroreing

 

 

 

AIRES SHIELD Neutralisator skyddar mot strålning från

mobiltelefoner och datorer. Stör inte elektronikens funktioner.

Kan monteras på alla typer elektroniska apparater, är mycket

lätt att fästa.

 

 

 

AIRES DEFENDER Universal ger omfattande skydd mot elektromagnetisk strålning på flera frekvenser. Påverkar inte signal interferens och på så sätt stör inte funktioner hos elektroniska apparater. Den aktiveras vid förvaring nära kroppen.

AIRES SHIELD uppbyggnad

 

Tatjana Hallenfors- Pleijert - www.aires-sweden.se