Bioresonans

Rayocomp PS1000 Polar Evolution

Bioresonans enl. Paul Schmidt med Rayocomp PS1000 PolarEvolution är ett helhets- och systemkoncept som diagnostiserar, balanserar och eliminerar både inre och yttre faktorer som påverkar hälsan.

Exempel på faktorer som påverkar vår hälsa negativt:

  • Elektosmog (elektromagnetiska frekvenser från mobiltelefon, trådlös elektronik och övrig elektronisk utrustning såsom datorer tv-apparater mm).
  • Geologisk stress: jordstrålning från vattenådror, bergsprickor och annan form av jordstrålning.
  • Störd syra- och basbalans i våra kroppar, d.v.s PH-värdet.
  • Virus, bakterier, parasiter och svampangrepp.
  • Födoämne - pollen - djur - allergier.
  • Obalans hos våra olika organ och kroppsdelar.
  • Låg cellenergi och stressat mag- och tarmsystem pg.a. näringsfattig kost och ohälsosam livsstil.

 

Via Rayocomp PS1000 Polar Evolution har man tillgång till exempelvis medicinsk expertis lagrat i en databas. Denna är framtagen och utformad av många kunniga inom området från forskare, läkare till terapeuter.

 

Mångåriga kliniska studier och praktik med harmonisering av sjukdomar som har förorsakats av olika sjukdomsalstrare skapade terapiprogram med olika terapiteman, som ger oss dem bästa förutsättningar till just målfokuserad behandling. Med andra ord har bioresonansterapi med Rayocomp Polar 1000, mycket hög terapipotential.

Vad bioresonansterapi kan göra för dig:

  • Eliminera elektromagnetisk förorening i din kropp
  • Eliminera geologisk stress från jordstrålning.
  • Återställa Ph-balans i din kropp. Syra-bas balansen är viktig för din homeostas-god hälsa.

 

Akupunktur hjälper att balansera och harmonisera din fysiska och psykiska energi i kroppen (akupunktur programmet utförs med frekvenser med bioresonans utrustning Rayocomp PS 1000)

 

Sympton och krämpor i kroppen som kan balanseras och harmoniseras är: huvudvärk/migrän, hormonella störningar, mag- och tarmbesvär, värk, fibromyalgi, trötthet, utbrändhet, nedstämdhet, allergi, hudproblem och många andra symtom och inflammatoriska-och-infektion tillstånd...

 

Bioresonansterapi fungerar bäst på orsakrelaterad basis, dvs man strävar efter att jobba i kroppen där orsaken till dina besvär finns.

 

Sanering från olika patogener som: virus, bakterier, parasiter, giftiga ämnen klassade som miljö toxiner, rester av bekämpningsmedel, tungmetaller och allergener.

 

Det är ytterst viktigt att eliminera förorenande farlig strålning, som våra kroppar exponeras för dagligen. Människor är "totalt utlämnade" till kommunikation elektronik och annan modern elektronik vi har omkring oss varje dag. Bioresonans DETOX är starkt rekommenderas för en effektiv neutralisering från strålning.

Tatjana Hallenfors- Pleijert - www.aires-sweden.se

Rayocomp

PS1000

Några exempel ur min erfarenhetsbank på vilka hälsostörningar och sjukdomstillstånd "mina" klienter blivit hjälpta med via frekvens/bioresonans terapi:

Mag-och-tarm problematik, allergier, eksem och andra hudproblem, stöd vid diabetes, viktminskning, hormonella problem, ofrivillig barnlöshet, infertilitet, inflammationer av olika slag, starr, infektioner, Borrelia, ADHD och andra psykiska obalanser, fobier, cellförändring, smärta,värk,sårläkning, hjälp vid benbrott och mycket mycket mer...