Hälsoundersökning

 

 

  • Hälsoanalys/scanning med frekvensmedicinsk utrustning - Rayocomp PS1000 PolarEvolution.

 

  • Undersökning med kardio- apparat Alfa som avläser neurodynamisk analys av hjärtrytmernas variabilitet, med enklare ord undersöker man cellenergins status.

 

 

Målet med de olika undersökningsmetoder jag erbjuder är att lokalisera grundorsaker till dina problem, för att sedan hjälpa din kropp till att starta en läkningsprocess med hjälp av bioresonans/frekvensbehandling.

 

Målfokuserad hälsoundersökning ger mycket bättre förutsättningar till effektiv tillfriskningprocess.

 

 

Hälsoundersökning

Hälsoprofil med pulsdiagnostik

"Alfa"- pulsdiagnostik avläser bioelektriska impulser, precis som ett vanligt kardiogram. Genom spektralanalys avläser den bl.a övertoner (mycket höga frekvenser) och gör en matematisk analys av frekvenserna och deras variationer, för att sedan ta fram olika kroppsparametrar. Det kallas neurodynamisk analys, eftersom den mäter dynamiken i nervimpulserna som hela tiden ändras i samband med förändringar i kroppens funktioner.

Tatjana Hallenfors- Pleijert - www.aires-sweden.se

Rayocomp

PS1000

Frekvens/Bioresonans ter

api är målfokuserad behandlingsform vid inflammationer och infektioner.

Man kan få effektiv hjälp när man är förkyld, har värk i kroppen, drabbas av allergi, hudproblem och olika psykiska obalanser.

Vid allmänt försämrad hälsotillstånd, energibrist och trötthet kan man söka till olika grundorsaker via scanning och grundlig hälsoanalys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer här