Start

Hur definerar man hälsa

- Hur fungerar en frisk människa?

Enligt WHO (World Health Organization) beskrivs det följande att: "Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande"

När jag tänker på ordet hälsa drar jag likhetstecken med cellenergi eller livsenergi (I Kina kallas det för chi, i Indien kallas det för prana). Optimal hälsa, och därmed förmågan att självläka och självreglera sina kroppsystem, hänger faktiskt på hur uppladdade våra batterier är - hur mycket energi våra celler har.

 

Kroppen talar

Krämpor uppstår som kroppens rop på hjälp, som en signal på att kroppens system inte är i balans. Får sedan kroppen inget gehör och krämporna inte åtgärdas utvecklar vi istället olika sjukdomar. På cellnivå förlorar vi vår livsenergi - livskraften sjunker.

Det går dock att motverka en sådan nedåtgående spiral och ändra till något positivt, och detta med hjälp av en sund livsstil.

 

Vad är sund livsstil?

Välbefinnande och livskvalitet har individuell innebörd för olika personer. De nödvändigaste faktorer som dock bör ingå varje människas egna sunda livsstil är:

 

  • Medvetna val
  • Ageranden utifrån positiva intentioner
  • Balans på alla plan
  • Balanserad kost-och-cellnäring
  • Rent, vitaliserat vatten
  • Medveten andning
  • Motion och/eller fysisk och mental aktivitet
  • God sömn och återhämtning

Ökad medvetenhet

Friskvård istället för sjukvård har blivit alltmer populärt och acceptabelt i vår kontroversiella läkarvård.

 

Alltfler förstår betydelsen av tankens kraft, medveten andning, vitaliserat vatten, näring/kost och motion. Det finns också en ökad medvetenhet för grundorsaker till våra krämpor och sjukdomar idag, man pratar om att kroppen är självläkande...

Tatjana Hallenfors- Pleijert - www.aires-sweden.se